Warte wspomnieniaArchiwum

Kim jestem

Dla mnie każde wydarzenie, które mogę sfotografować, jest ciekawe, bo moją największą pasją (większą nawet od fotografii!) są ludzie.
Więcej o mnie

BlogArchiwum