Prymicja ks. Michała

Prymicja, także prymicje (od łac. primitiae, co oznacza pierwociny, pierwsze zbiory − w Kościele katolickim nazwa pierwszej Mszy Świętej sprawowanej uroczyście przez nowo wyświęconego kapłana (neoprezbitera) z udziałem społeczności parafialnej, z której pochodzi. To najkrótsza definicja prymicji pochodząca z Wikipedii. Miałem to szczęście, że mogłem uczestniczyć w niejednej takiej uroczystości. Zupełnie inaczej uczestniczy się w niej, kiedy dobrze zna się człowieka, który otrzymał święcenia. Towarzyszenie Michałowi w tym wyjątkowym dniu było niesamowitą okazją do wzruszenia i wdzięczności za jego drogę i posługę.

Prymicja ks. Michała

Prymicja ks. Michała

Prymicja ks. Michała

Prymicja ks. Michała

Prymicja ks. Michała

Prymicja ks. Michała

Prymicja ks. Michała

Prymicja ks. Michała

Prymicja ks. Michała

Prymicja ks. Michała

Prymicja ks. Michała
Prymicja ks. Michała 

Prymicja ks. Michała

Prymicja ks. Michała

Obrazki prymicyjne

Dla Michała wykonałem także projekt i druk obrazków prymicyjnych, które wręczał z prośbą o modlitwę podczas udzielania błogosławieństwa prymicyjnego.

Prymicja ks. Michała

Kategorie Prymicja Reportaż

Pochodzę z Warszawy, tutaj też mieszkam i tutaj się uczę. Skończyłem studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, choć jeszcze czekam na obronę pracy magisterskiej. Sporą część czasu zajmuje mi także praca w biurze rzecznika prasowego Archidiecezji Warszawskiej. Moje teksty znajdziecie także w serwisach Ewangelizacja.waw.pl oraz TwojaBiblia.pl.